Priser

På Handelsgalan Umeå delas priser ut i följande kategorier: Årets butik, Årets dagligvarubutik, Årets butikssäljare, Årets ledare, Årets frisörföretagare, Årets hållbara lösning, Årets unga stjärnskott och Årets nya affärsmodell

Nomineringsperioden, börjar 18 oktober till 10 november 2019, där får alla nominera sina favoriter i samtliga priskategorier.

 

Kategorier

ÅRETS BUTIK
Årets butik ska vara en framgångsrik och lönsam butik med sortiment, utformning och service som uppskattas av kunderna. Kategorin riktar sig mot samtliga butiker förutom livsmedelsbutiker.

ÅRETS DAGLIGVARUBUTIK
Årets dagligvarubutik ska vara en framgångsrik och lönsam butik med sortiment, utformning och service som uppskattas av kunderna. Kategorin riktar sig mot livsmedelsbutiker.

ÅRETS BUTIKSSÄLJARE
Årets butikssäljare ska visa på ett kundbemötande som genererar ett framgångsrikt säljresultat som bidragit till företagets positiva utveckling.

ÅRETS LEDARE
Årets ledare visar på ett engagemang för att driva butiken och personalen framåt med ett positivt resultat. Är en ledare som alltid finns till hands för sina medarbetare och ställer upp i alla lägen.

ÅRETS FRISÖRFÖRETAGARE
Årets frisörföretagare ska vara en framgångsrik och lönsam salong med ett bra serviceutbud och en utformning som uppskattas av kunderna. Priset delas ut i samarbete med Sveriges Frisörföretagare.

ÅRETS HÅLLBARA LÖSNING
Årets hållbara lösning tilldelas en butik som har gjort en framgångsrik hållbar satsning eller gärning som har uppskattats av kunderna och gjort gott för den hållbara utvecklingen.

ÅRETS UNGA STJÄRNSKOTT
Årets unga stjärnskott går till en ung person som har utmärkt sig särskilt inom handeln i Umeå kommun för sin kreativitet, drivkraft eller förmåga att leverera ett gott resultat. Priset delas ut i samarbete med Thorengruppen.

ÅRETS NYA AFFÄRSMODELL

Priset för årets nya affärsmodell tilldelas ett företag som vågar utforska nya affärsmodeller för att möta framtidens möjligheter och skapa en hållbar handel. Priset delas ut i samarbete med eXpression Umeå och Future Retail Lab.