Om Handelsgalan

Handeln är en av Umeås viktigaste branscher med över 6000 anställda i fler än 600 företag. Det är för att hylla och uppmärksamma alla dessa som vi gör Handelsgalan!

Handelsgalan arrangeras av Umeå HandelUmeå kommun genom NäringslivsserviceVisit Umeå AB och Umeå Folkets hus

Handelsgalan 2017, den femte i ordningen, ägde rum lördag den 28 januari på Umeå Folkets Hus. 

Projektet har en styrgrupp bestående av representanter från arrangörerna och mediapartnern Umeå Tidning som drar upp de övergripande riktlinjerna för arbetet med Handelsgalan Umeå.

Projektledare för Handelsgalan är Janne Wiktorsson som nås på 070-641 02 31 eller projektledare(at)handelsgalanumea.se